Vytisknout

Aktuálně

Průmyslová zóna Triangle má zprovozněny všechny ubytovny

May 3, 2018

Dne 24. dubna 2018 proběhla kolaudace zbývající části ubytoven Zázemí občanské vybavenosti, prvního investičního záměru v Triangle City ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Pro více informací prosím klikněte na titulek této zprávy.

Workshop pro kariérní poradkyně Chomutovska

May 2, 2018

Ve středu 25. dubna 2018 SPZ Triangle, p. o. ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest uspořádala workshop pro kariérní poradce základních škol z Chomutovska. Akce proběhla na půdě smluvního partnera, a to Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvková organizace. Program moderovala Ing. Radka Šplíchalová, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj. Pro více informací prosím klikněte na titulek této zprávy.

Také úřady práce potřebují nové informace

Apr 27, 2018

Na základě dotazů z ÚP ohledně rozvoje průmyslové zóny Triangle, SPZ Triangle, p. o. uspořádala v měsících únoru, březnu a dubnu letošního roku prezentační šňůru o průmyslové zóně. Akce se uskutečnila dne 9. února na ÚP Žatec, 16. března na ÚP Louny, 13. dubna na ÚP Most a 20. dubna na ÚP Chomutov. Prezentaci provedla administrativně technická pracovnice Ing. Renata Janků. Pro více informací prosím klikněte na titulek této zprávy.

Po čtvrté se setkali personalisté se zástupci průmyslové zóny Triangle

Mar 29, 2018

Dne 22. března 2018 od 10.00 hod. do 12.15 hod. proběhlo pracovní setkání s personalistkami a personalisty společností, které ve Strategické průmyslové zóně Triangle podnikají. Ředitel Jaroslav Krch účastníkům sdělil aktuální stav probíhající výstavby v průmyslové zóně a také plány do blízké budoucnosti. Další setkání personalistů se plánuje na září letošního roku. Pro více informací prosím klikněte na titulek této zprávy.

Stanovisko správce průmyslové zóny Triangle ke znečišťování povrchu komunikace III. třídy č. 25021

Mar 6, 2018

SPZ Triangle, příspěvková organizace si je profesně vědoma toho, že dochází ke znečišťování povrchu komunikace III. třídy č. 25021 v severní části Strategické průmyslové zóny Triangle, a to zejména v důsledku vozidel a stavební techniky zajišťující výstavbu výrobního závodu jihokorejské společnosti Nexen Tire Europe s.r.o.

K čištění této komunikace dochází pravidelně ze strany stavebníka výše uvedené firmy a jeho činnost je správcem komunikace kontrolována. Nicméně vlivem panujících zimních povětrnostních podmínek, může docházet k jejímu krátkodobému znečištění. Za tuto situaci se z pozice správce Strategické průmyslové zóny Triangle omlouváme.

Čím budu?

Feb 15, 2018

Vážení rodiče, řešíte-li volbu povolání u svého dítěte, může Vám pomoci naše video. Klikněte prosím na titulek této zprávy.

V průmyslové zóně Triangle již podniká dvanáct firem

Jan 22, 2018

Již dvanáctá společnost spojila svůj podnikatelský záměr se Strategickou průmyslovou zónou Triangle. Jedná se o firmu ZF Chassis Systems Žatec s.r.o., jakožto další nájemce ve výrobní hale o velikosti 2,95 ha, kterou v jižní části průmyslové zóny Triangle postavila společnost CTP Property IX, a.s. Aktuálně má 7 pracovníků. Zahájení sériové výroby je plánováno v listopadu s počtem 50 zaměstnanců. Pro více informací prosím klikněte na titulek této zprávy.

Nebytové prostory v průmyslové zóně Triangle

Jan 12, 2018

Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Letecká fotka Strategické průmyslové zóny Triangle ke stažení pro média

Dec 8, 2017

Pro více informací prosím klikněte na titulek této zprávy.

O burzu práce v Kulturním domě Zastávka Louny byl zájem

Oct 20, 2017

ÚP ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Louny, Žatec a Podbořany uspořádala již 4. ročník burzy práce, a to dne 12. října 2017 od 10.00 hod. v Kulturním domě Zastávka  Louny. Letošní výstava byla zorganizována ve spolupráci s Ústeckým krajem a OHK Louny. Burza byla určena široké veřejnosti, žákům a studentům základních i středních škol, absolventům a také především evidovaným uchazečům o zaměstnání. Na veletrhu práce se prezentovalo 40 vystavovatelů s nabídkou volných pracovních míst. Celková návštěvnost veletrhu odhadem dosáhla na 1200 návštěvníků, z toho 696 účastníků bylo z řad evidovaných uchazečů a zájemců o práci. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.