Vytisknout

Aktuálně

Hrubé terénní úpravy pro Zázemí občanské vybavenosti v Triangle City budou zahájeny

Aug 12, 2016

Na ploše „G1“ o velikosti 12,3 ha ve Strategické průmyslové zóně Triangle je připravován projekt Triangle City. Jedním z prvních investičních záměrů v Triangle City je záměr Ústeckého kraje pod názvem Zázemí občanské vybavenosti, který bude situován u samotného vjezdu do Triangle City, a to na ploše přibližně 1,8 ha. V rámci I. etapy budou v polovině srpna 2016 zahájeny hrubé terénní úpravy. Dále bude následovat výstavba inženýrských sítí, obslužných komunikací až po kruhovou křižovatku a instalace moderních mobilních sestav buněk, o jejichž nákupu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 3. září 2014.

 

Realizace I. etapy Zázemí občanské vybavenosti v Triangle City se předpokládá do konce tohoto roku za finanční částku 24,71 mil. Kč včetně DPH. V rámci II. etapy projektu Triangle City bude vybudována okružní obslužná komunikace včetně malé vodní plošky za 41,830 mil. Kč včetně DPH. Dokončení této etapy se předpokládá v červenci 2017. Zhotovitelem obou etap bude brněnská firma D.I.S, spol. s r.o.

Pozvánka na Family Day od společnosti Yanfeng z průmyslové zóny Triangle

Jun 22, 2016

Společnost Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. podnikající ve Strategické průmyslové zóně Triangle si Vás dovoluje touto cestou srdečně pozvat na Family Day, tj. den otevřených dveří pro rodiny a širokou veřejnost, který proběhne v sobotu 25. června 2016 od 11.00 - 16.00 hod. Po celou dobu bude připravený bohatý program s možností prohlídek výrobního závodu včetně občerstvení. Od 10.45 - 17.00 hod. bude zajištěna bezplatná doprava ve směru z odstavného parkoviště na bývalé pomocné letecké rozjezdové dráze do areálu firmy Yanfeng a zpět.

Kulatý stůl s partnerskými středními technickými školami a investory z průmyslové zóny Triangle

Jun 10, 2016

SPZ Triangle, příspěvková organizace uspořádala a moderovala dne 8. června 2016 Kulatý stůl s tématikou „Efektivnější spolupráce investorů Strategické průmyslové zóny Triangle se středními partnerskými technickými školami Ústeckého kraje“. Místem konání byl přednáškový sál historické budovy, ve které příspěvková organizace sídlí, a odkud průmyslovou zónu Triangle spravuje. Za partnerské školy byli přítomni ředitelé nebo jejich zástupci Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvková organizace, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most, příspěvková organizace, Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace a Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, příspěvková organizace. Za investory se zúčastnili zástupci společností Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o., Gestamp Louny s.r.o., Solar Turbines EAME s.r.o. a Gonvarri Czech s.r.o., více o nich, viz zde (klikněte prosím).

Cílem uvedeného setkání bylo vytvořit unikátní prostředí, které podpoří efektivnější navázání spolupráce v technických branžích, případně prohloubí ty stávající mezi partnerskými středními technickými školami z Chomutova, Mostu, Podbořan a firmami z průmyslové zóny Triangle.

Kupní smlouva mezi Ústeckým krajem a společností Kiswire byla podepsána

May 30, 2016

Podrobněji, viz oficiální tisková zpráva Ústeckého kraje, klikněte prosím zde.

Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory bylo zahájeno

May 12, 2016

V těchto dnech aktuálně běží stavební práce za účelem zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro plošně méně náročné domácí a zahraniční investory. Jedná se o území v jihovýchodní části Strategické průmyslové zóny Triangle, které nabízí k prodeji plochy o velikosti cca 1 - 3 hektary. Investiční akce Ústeckého kraje ve výši 38 mil. Kč zahrnuje výstavbu páteřní komunikace s točnou, spojovací komunikaci s hlavní okružní silnicí kolem celé zóny, inženýrské sítě a retenční nádrž na zachycování dešťových vod. Dokončení prací se předpokládá do konce letošního roku. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Firma Yanfeng zahájila výstavbu IV. etapy v průmyslové zóně Triangle

May 11, 2016

Na expanzním pozemku o celkové výměře 2,0724 ha byla aktuálně zahájena výstavba IV. etapy rozvoje výrobního závodu firmy Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. Její ukončení se předpokládá ještě letos. Společnost podniká výrobou plastových palubních desek, dveřních výplní a dalších plastových komponentů určených do interiérů osobních automobilů známých evropských značek. Ke konci roku 2015 zaměstnávala 1300 osob a ještě do konce tohoto roku plánuje navýšení o dalších 200 zaměstnanců. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Společnost Kiswire zahájila přípravné zemní práce v průmyslové zóně Triangle

May 11, 2016

Společnost Kiswire aktuálně zahájila přípravné zemní práce ve Strategické průmyslové zóně Triangle. V jihozápadní části průmyslové zóny Triangle na ploše o velikosti 20,16 ha vybuduje závod na výrobu ocelových drátů a kordových vláken pro pneumatiky a automobilový průmysl. Spuštění zkušebního provozu se předpokládá na začátku roku 2017. Celková výše investice by měla činit až 2,5 mld. Kč s postupnou tvorbou 300 přímých pracovních míst do konce roku 2020. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili kupní smlouvu na pozemky v SPZ Triangle pro společnost Nexen Tire

Apr 26, 2016

Podrobněji, viz oficiální tisková zpráva Ústeckého kraje, klikněte prosím zde.

Chomutovský 4. ročník TECHNODAYS proběhl na jedničku

Apr 25, 2016

Ve dnech 21. - 23. dubna 2016 se uskutečnil v Městském divadle Chomutov již čtvrtý ročník prezentačního veletrhu domácích i zahraničních firem s technickými obory a řemesly, známý pod názvem TECHNODAYS – BUDOUCNOST PRO VÁS I VAŠE DĚTI, určený zejména pro žáky základních a středních škol z Chomutova a okolí, jejich rodiče, kariérní a výchovné poradce žáků, odborný pedagogický personál a širokou veřejnost.

Mezi vystavujícími nechyběly firmy Solar Turbines EAME s.r.o., Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o. a Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o., které výrobou podnikají ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Z partnerských škol SPZ Triangle, příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace a Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Jako první z chomutovských základek navštívili průmyslovou zónu Triangle žáci ZŠ Na Příkopech

Apr 25, 2016

Dne 21. dubna 2016 navštívili žáci 8. tříd z chomutovské základní školy Na Příkopech 895 Strategickou průmyslovou zónu Triangle včetně výrobních závodů společností Hitachi Cable Europe, s.r.o a Grammer CZ, s.r.o.

Cílem exkursního dne bylo napomoci žákům ve volbě jejich profesní dráhy a budoucího studijního zaměření, která je čeká již v příštím školním roce. Ukázat jim, že největší poptávka na trhu práce je právě po tradičních řemeslech a technických profesích. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.