Vytisknout

Aktuálně

Exkursní den do průmyslových zón Triangle a Joseph pro partnerskou 7. ZŠ, Jakuba Arbesa z Mostu

Dec 9, 2015

Dne 8. prosince 2015 se uskutečnila první exkurze pro žáky 7. ZŠ, Jakuba Arbesa z Mostu do dvou Strategických průmyslových zón Triangle a Joseph, kterou uspořádala SPZ Triangle, příspěvková organizace za finanční podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Exkurze byla určena žákům osmých tříd výše uvedené školy, se kterou má SPZ Triangle, příspěvková organizace uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Cílem exkursního dne byla pomoc žákům v orientaci jejich budoucího profesně-technického zaměření.

Burza pracovních příležitostí se tentokráte konala v Lounech

Oct 19, 2015

Dne 15. října 2015 Ústecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Ústí nad Labem, Kontaktním pracovištěm ÚP ČR Louny, Žatec a Podbořany, Krajskou hospodářskou komorou Ústí nad Labem a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje pořádal Burzu pracovních příležitostí. Na burze se prezentovalo 40 zaměstnavatelů včetně společností Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o., Gestamp Louny s.r.o., Gonvarri Czech, s.r.o., Neturen Czech s.r.o. a H a R Komplet, s.r.o., které podnikají ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Akce se uskutečnila v lounském kulturním domě Zastávka od 9.00 do 17.00 hod.

První slavnostní kopnutí do země společnosti Nexen v průmyslové zóně Triangle

Oct 1, 2015

Dne 1. října 2015 se od 10.00 hod. ve Strategické průmyslové zóně Triangle uskuteční slavnostní Groundbreaking Ceremony (první kopnutí do země) společnosti Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. Tato jihokorejská společnost vybuduje v průmyslové zóně Triangle závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehké nákladní automobily. Celková investice do výstavby bude činit 22 miliard Kč a zabere plochu o velikosti 65,4 hektarů. Předpokládané spuštění zkušebního provozu je naplánováno na leden 2018. Plánovaný počet pracovních míst by měl být 2300 do konce roku 2028.

Průmyslová zóna Triangle hostila účastníky Podnikatelského fóra 2015

Sep 23, 2015

Dne 22. září 2015 v odpoledních hodinách se Strategická průmyslová zóna Triangle prezentovala účastníkům exkurse Podnikatelského fóra 2015. Zazněla přednáška o její historii, rozvoji a potřebě technicky vzdělaných lidských zdrojů. Poté následovala komentovaná okružní jízda po průmyslové zóně. Exkurse se zúčastnili zástupci kraje, municipalit, akedemické sféry a  firem. Pořadatelem fóra byl Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Podrobnější informace o průběhu akce naleznete na internetové stránce Ústeckého kraje, klikněte prosím zde.

Exkurse pro kariérní a výchovné poradkyně partnerských žateckých základních škol

Sep 10, 2015

Dne 9. září 2015 proběhla exkurse do Strategické průmyslové zóny Triangle, kterou uspořádala SPZ Triangle, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Exkurse se zúčastnily kariérní a výchovné poradkyně ze dvou partnerských žateckých základních škol a zástupkyně města Žatec. S těmito organizacemi má kromě jiných SPZ Triangle, p. o. uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Zazněla přednáška o rozvoji průmyslové zóny Triangle a potřebě technicky vzdělaných lidských zdrojů.

Den otevřených dveří u Hitachi Cable Europe u příležitosti 1 000 000 vyrobených komponentů

Aug 31, 2015

Společnost Hitachi Cable Europe, s.r.o. si Vás dovoluje touto cestou srdečně pozvat na Den otevřených dveří u příležitosti 1 000 000 vyrobených komponentů. Akce s bohatým kulturním programem proběhne v areálu firmy ve Strategické průmyslové zóně Triangle dne 5. září 2015 (SO) od 9.30 hod. do 14.00 hod., podrobněji viz promoletáček.

Den plný sportu a zábavy opět s Gestampem Louny s.r.o.

Aug 6, 2015

Společnost Gestamp Louny s.r.o. si Vás dovoluje touto cestou srdečně pozvat na den plný sportu a zábavy, který se uskuteční v sobotu 29. srpna 2015 od 10.00 do 16.00 hod. v areálu výše uvedené společnosti, podnikající ve Strategické průmyslové zóně Triangle, podrobněji viz promopozvánka.

Family Day společnosti JC Interiors Czechia - Yanfeng Automotive Interiors

Jul 10, 2015

Společnost JC Interiors Czechia s.r.o. - Yanfeng Automotive Interiors si Vás touto cestou dovoluje srdečně pozvat na Family Day, který se uskuteční v sobotu 11. července 2015  od 13.00 - 20.00 hodin v prostorách výrobního závodu v průmyslové zóně Triangle, podrobněji viz promoletáček.

Investorům Strategické průmyslové zóny Triangle se úspěšně daří zaměstnávat

Jul 10, 2015

Ke konci prvního pololetí roku 2015 pracovalo u domácích a zahraničních investorů Strategické průmyslové zóny Triangle 2 581 osob, což je nárůst o 444 zaměstnanců ve srovnání se závěrem roku 2014, kdy u domácích a zahraničních firem pracovalo 2 137 lidí. V průmyslové zóně Triangle převážně podnikají zahraniční společnosti s výrobkovým portfoliem zaměřeným na evropský automobilový průmysl.

Partnerská Střední odborná škola energetická a stavební z Chomutova naštívila průmyslovou zónu Triangle

Jun 5, 2015

Dne 5. června 2015 proběhla exkurse, kterou pořádala SPZ Triangle, příspěvková organizace v kooperaci s Úřadem práce ČR, kontaktním pracovištěm Most. Exkurze byla věnována žákům partnerské Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvková organizace. Škola je zapojená do projektu Přírodovědné a technické vzdělávání, jehož nositelem je Ústecký kraj.