Vytisknout

Aktuálně

Kupní smlouva mezi Ústeckým krajem a společností Kiswire byla podepsána

May 30, 2016

Podrobněji, viz oficiální tisková zpráva Ústeckého kraje, klikněte prosím zde.

Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory bylo zahájeno

May 12, 2016

V těchto dnech aktuálně běží stavební práce za účelem zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro plošně méně náročné domácí a zahraniční investory. Jedná se o území v jihovýchodní části Strategické průmyslové zóny Triangle, které nabízí k prodeji plochy o velikosti cca 1 - 3 hektary. Investiční akce Ústeckého kraje ve výši 38 mil. Kč zahrnuje výstavbu páteřní komunikace s točnou, spojovací komunikaci s hlavní okružní silnicí kolem celé zóny, inženýrské sítě a retenční nádrž na zachycování dešťových vod. Dokončení prací se předpokládá do konce letošního roku. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Firma Yanfeng zahájila výstavbu IV. etapy v průmyslové zóně Triangle

May 11, 2016

Na expanzním pozemku o celkové výměře 2,0724 ha byla aktuálně zahájena výstavba IV. etapy rozvoje výrobního závodu firmy Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. Její ukončení se předpokládá ještě letos. Společnost podniká výrobou plastových palubních desek, dveřních výplní a dalších plastových komponentů určených do interiérů osobních automobilů známých evropských značek. Ke konci roku 2015 zaměstnávala 1300 osob a ještě do konce tohoto roku plánuje navýšení o dalších 200 zaměstnanců. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Společnost Kiswire zahájila přípravné zemní práce v průmyslové zóně Triangle

May 11, 2016

Společnost Kiswire aktuálně zahájila přípravné zemní práce ve Strategické průmyslové zóně Triangle. V jihozápadní části průmyslové zóny Triangle na ploše o velikosti 20,16 ha vybuduje závod na výrobu ocelových drátů a kordových vláken pro pneumatiky a automobilový průmysl. Spuštění zkušebního provozu se předpokládá na začátku roku 2017. Celková výše investice by měla činit až 2,5 mld. Kč s postupnou tvorbou 300 přímých pracovních míst do konce roku 2020. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili kupní smlouvu na pozemky v SPZ Triangle pro společnost Nexen Tire

Apr 26, 2016

Podrobněji, viz oficiální tisková zpráva Ústeckého kraje, klikněte prosím zde.

Jako první z chomutovských základek navštívili průmyslovou zónu Triangle žáci ZŠ Na Příkopech

Apr 25, 2016

Dne 21. dubna 2016 navštívili žáci 8. tříd z chomutovské základní školy Na Příkopech 895 Strategickou průmyslovou zónu Triangle včetně výrobních závodů společností Hitachi Cable Europe, s.r.o a Grammer CZ, s.r.o.

Cílem exkursního dne bylo napomoci žákům ve volbě jejich profesní dráhy a budoucího studijního zaměření, která je čeká již v příštím školním roce. Ukázat jim, že největší poptávka na trhu práce je právě po tradičních řemeslech a technických profesích. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Chomutovský 4. ročník TECHNODAYS proběhl na jedničku

Apr 25, 2016

Ve dnech 21. - 23. dubna 2016 se uskutečnil v Městském divadle Chomutov již čtvrtý ročník prezentačního veletrhu domácích i zahraničních firem s technickými obory a řemesly, známý pod názvem TECHNODAYS – BUDOUCNOST PRO VÁS I VAŠE DĚTI, určený zejména pro žáky základních a středních škol z Chomutova a okolí, jejich rodiče, kariérní a výchovné poradce žáků, odborný pedagogický personál a širokou veřejnost.

Mezi vystavujícími nechyběly firmy Solar Turbines EAME s.r.o., Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o. a Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o., které výrobou podnikají ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Z partnerských škol SPZ Triangle, příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace a Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Žáci Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, p. o., páteřní škola Ústeckého kraje v Triangle

Apr 19, 2016

V pátek 15. dubna 2016 navštívili Strategickou průmyslovou zónu Triangle žáci 1. až 3. ročníku oboru strojírenství se zaměřením na mechatroniku a 2. ročníku oboru strojní mechanik z Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, p. o., páteřní škola Ústeckého kraje. Exkurze byla zorganizována po dohodě s vedením střední školy a SPZ Triangle, příspěvková organizace, která má s touto školou uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Žáci s pedagogickým doprovodem navštívili dvě rodinné španělské firmy Gestamp Louny s.r.o. a Gonvarri Czech, s.r.o. V obou závodech tak žáci měli možnost vidět názorné uplatnění jejich studia v praxi s nabídkou vykonávání odborných praxí a studentských brigád.

Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Žáci OA a SOŠ gen. Fajtla v Lounech navštívili průmyslovou zónu Triangle

Apr 15, 2016

V úterý 12. dubna 2016 navštívili Strategickou průmyslovou zónu Triangle žáci 3. ročníku OA a SOŠ gen. Fajtla v Lounech, kteří studují obor strojírenství. Exkurze byla zorganizována po dohodě s vedením střední školy a SPZ Triangle, příspěvková organizace, která má s touto školou uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Žáci s pedagogickým doprovodem navštívili dvě rodinné španělské firmy Gestamp Louny s.r.o. a Gonvarri Czech, s.r.o. V obou závodech tak žáci měli možnost vidět názorné uplatnění jejich studia v praxi s nabídkou vykonávání odborných praxí a studentských brigád. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Exkurzní den do průmyslové zóny Triangle pro ředitele a kariérní a výchovné poradkyně z chomutovských základek

Feb 29, 2016

Dne 25. února 2016 navštívili průmyslovou zónu Triangle ředitelé a kariérní a výchovné poradkyně z chomutovských základních škol, se kterými má SPZ Triangle, příspěvková organizace uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Za partnerské město Chomutov byl přítomen zastupitel Mgr. Karel Straka, do jehož gesce spadá problematika školství a vzdělávání a Bc. Dagmar Mikovcová, vedoucí odboru školství. Účast obohatily i zástupkyně Okresní hospodářské komory Chomutov a Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Chomutov. V rámci exkurze byla navštívena společnost Solar Turbines EAME s.r.o. a japonská firma Neturen Czech s.r.o. Zúčastněným se naskytla jedinečná možnost nahlédnout do praktického života dvou zahraničních výrobních společností. Získané technické informace by tak měly pedagogům pomoci při každodenní výuce a v kariérním poradenství pro své žáky. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.