Vytisknout

Aktuálně

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili kupní smlouvu na pozemky v SPZ Triangle pro společnost Nexen Tire

Apr 26, 2016

Podrobněji, viz oficiální tisková zpráva Ústeckého kraje, klikněte prosím zde.

Chomutovský 4. ročník TECHNODAYS proběhl na jedničku

Apr 25, 2016

Ve dnech 21. - 23. dubna 2016 se uskutečnil v Městském divadle Chomutov již čtvrtý ročník prezentačního veletrhu domácích i zahraničních firem s technickými obory a řemesly, známý pod názvem TECHNODAYS – BUDOUCNOST PRO VÁS I VAŠE DĚTI, určený zejména pro žáky základních a středních škol z Chomutova a okolí, jejich rodiče, kariérní a výchovné poradce žáků, odborný pedagogický personál a širokou veřejnost.

Mezi vystavujícími nechyběly firmy Solar Turbines EAME s.r.o., Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o. a Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o., které výrobou podnikají ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Z partnerských škol SPZ Triangle, příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace a Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Jako první z chomutovských základek navštívili průmyslovou zónu Triangle žáci ZŠ Na Příkopech

Apr 25, 2016

Dne 21. dubna 2016 navštívili žáci 8. tříd z chomutovské základní školy Na Příkopech 895 Strategickou průmyslovou zónu Triangle včetně výrobních závodů společností Hitachi Cable Europe, s.r.o a Grammer CZ, s.r.o.

Cílem exkursního dne bylo napomoci žákům ve volbě jejich profesní dráhy a budoucího studijního zaměření, která je čeká již v příštím školním roce. Ukázat jim, že největší poptávka na trhu práce je právě po tradičních řemeslech a technických profesích. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Žáci Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, p. o., páteřní škola Ústeckého kraje v Triangle

Apr 19, 2016

V pátek 15. dubna 2016 navštívili Strategickou průmyslovou zónu Triangle žáci 1. až 3. ročníku oboru strojírenství se zaměřením na mechatroniku a 2. ročníku oboru strojní mechanik z Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, p. o., páteřní škola Ústeckého kraje. Exkurze byla zorganizována po dohodě s vedením střední školy a SPZ Triangle, příspěvková organizace, která má s touto školou uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Žáci s pedagogickým doprovodem navštívili dvě rodinné španělské firmy Gestamp Louny s.r.o. a Gonvarri Czech, s.r.o. V obou závodech tak žáci měli možnost vidět názorné uplatnění jejich studia v praxi s nabídkou vykonávání odborných praxí a studentských brigád.

Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Žáci OA a SOŠ gen. Fajtla v Lounech navštívili průmyslovou zónu Triangle

Apr 15, 2016

V úterý 12. dubna 2016 navštívili Strategickou průmyslovou zónu Triangle žáci 3. ročníku OA a SOŠ gen. Fajtla v Lounech, kteří studují obor strojírenství. Exkurze byla zorganizována po dohodě s vedením střední školy a SPZ Triangle, příspěvková organizace, která má s touto školou uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Žáci s pedagogickým doprovodem navštívili dvě rodinné španělské firmy Gestamp Louny s.r.o. a Gonvarri Czech, s.r.o. V obou závodech tak žáci měli možnost vidět názorné uplatnění jejich studia v praxi s nabídkou vykonávání odborných praxí a studentských brigád. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Exkurzní den do průmyslové zóny Triangle pro ředitele a kariérní a výchovné poradkyně z chomutovských základek

Feb 29, 2016

Dne 25. února 2016 navštívili průmyslovou zónu Triangle ředitelé a kariérní a výchovné poradkyně z chomutovských základních škol, se kterými má SPZ Triangle, příspěvková organizace uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Za partnerské město Chomutov byl přítomen zastupitel Mgr. Karel Straka, do jehož gesce spadá problematika školství a vzdělávání a Bc. Dagmar Mikovcová, vedoucí odboru školství. Účast obohatily i zástupkyně Okresní hospodářské komory Chomutov a Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Chomutov. V rámci exkurze byla navštívena společnost Solar Turbines EAME s.r.o. a japonská firma Neturen Czech s.r.o. Zúčastněným se naskytla jedinečná možnost nahlédnout do praktického života dvou zahraničních výrobních společností. Získané technické informace by tak měly pedagogům pomoci při každodenní výuce a v kariérním poradenství pro své žáky. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Učitelé z partnerské chomutovské ZŠ Akademika Heyrovského navštívili Triangle

Feb 1, 2016

Dne 29. ledna 2016 SPZ Triangle, příspěvková organizace uspořádala exkurzi pro celý pedagogický sbor chomutovské ZŠ Akademika Heyrovského do Strategické průmyslové zóny Triangle. Exkurze proběhla na základě žádosti ředitele Zelenky a v souladu s uzavřenou Smlouvou o vzájemné spolupráci. Pro více informací, klikněte prosím na titulek této zprávy.

Úvodní setkání s personalisty Strategické průmyslové zóny Triangle

Jan 25, 2016
Dne 20. ledna 2016 od 13.00 hod. do 15.15 hod. proběhlo úvodní pracovní setkání s personalisty společností, které ve Strategické průmyslové zóně Triangle podnikají, podrobněji zde (klikněte prosím). Akci v údlických prostorách partnerské Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, p. o. profesně moderovala Ing. Renata Janků, administrativně technický pracovník SPZ Triangle, p. o. V konstruktivní atmosféře setkání se projednávaly otázky spojené s efektivní podporou a rozvojem lidských zdrojů ze sítě partnerských základních a středních škol pro současné i budoucí investory průmyslové zóny Triangle a dále připravovaný projekt Triangle City, více o projektu zde.

Exkursní den do průmyslových zón Triangle a Joseph pro partnerskou 7. ZŠ, Jakuba Arbesa z Mostu

Dec 9, 2015

Dne 8. prosince 2015 se uskutečnila první exkurze pro žáky 7. ZŠ, Jakuba Arbesa z Mostu do dvou Strategických průmyslových zón Triangle a Joseph, kterou uspořádala SPZ Triangle, příspěvková organizace za finanční podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Exkurze byla určena žákům osmých tříd výše uvedené školy, se kterou má SPZ Triangle, příspěvková organizace uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci. Cílem exkursního dne byla pomoc žákům v orientaci jejich budoucího profesně-technického zaměření.

Burza pracovních příležitostí se tentokráte konala v Lounech

Oct 19, 2015

Dne 15. října 2015 Ústecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Ústí nad Labem, Kontaktním pracovištěm ÚP ČR Louny, Žatec a Podbořany, Krajskou hospodářskou komorou Ústí nad Labem a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje pořádal Burzu pracovních příležitostí. Na burze se prezentovalo 40 zaměstnavatelů včetně společností Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o., Gestamp Louny s.r.o., Gonvarri Czech, s.r.o., Neturen Czech s.r.o. a H a R Komplet, s.r.o., které podnikají ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Akce se uskutečnila v lounském kulturním domě Zastávka od 9.00 do 17.00 hod.