Home > Aktuálně > Exkurse pro ZŠ Vítězslava Nezvala
Vytisknout

Děti ze základní školy v Mostě exkurzní den zaujal

Pro Základní školu Vítězslava Nezvala 2614 v Mostě jsme uspořádali exkurzní den 16. listopadu 2016. Tradičně byl zahájen prezentací na jejich škole, kde zástupkyně ÚP ČR, kontaktního pracoviště v Mostě, paní Lenka Zvěřinová, vedoucí oddělení zprostředkování zaměstnání, seznámila žáky devátých tříd s pracovním trhem mosteckého regionu. Následovala prezentace o Strategické průmyslové zóně Triangle, kterou provedla Ing. Renata Janků, administrativně technická pracovnice SPZ Triangle, p. o. Poté se žáci devátých tříd jeli podívat do průmyslové zóny.

 

Navštívili výrobní závod japonské společnosti Hitachi Automotive Systems, s.r.o., kde se rozdělili do tří skupin. Každá skupina pod vedením technika společnosti prošla závodem. Technici poutavou formou popsali výrobu vstřikovačů paliva do motorů a výrobu předních i zadních tlumičů pro osobní a nákladní automobily. Žáci si také mohli potěžkat jednotlivé komponenty tlumičů, které se ve firmě vyrábí. Pouze do oddělení, kde se tlumiče plní olejem nebyl přístup umožněn. Toto oddělení podléhá přísnému režimu bezprašného prostředí z toho důvodu, aby nebyla kontaktována náplň tlumičů nečistotami a nebyly tak znehodnoceny. Proto jsme se do haly mohli podívat pouze přes pozorovací okno. Na závěr prohlídky žáci obdrželi drobné firemní propagační předměty, a to jako upomínku na exkursní den.

 

Návštěva závodu se vydařila a poté žáci nastoupili do autobusu a projeli celou průmyslovou zónu s odborným komentářem Ing. Pondělíka, manažera pro styk s veřejností SPZ Triangle, p. o. Padly poslední zvídavé dotazy a žáci zamířili s autobusem do své školy. Dle vyjádření učitelek byli sice unaveni, ale spokojeni se zážitky z exkurse. Věříme, že byl pro ně přínosem a pomůže jim v rozhodování o jejich budoucí profesní kariéře.

 

Prezentace v podání Ing. Renaty Janků o Strategické průmyslové zóně Triangle.

 

Skupinové foto žáků ZŠ Vítězslava Nezvala z Mostu ve foyer společnosti Hitachi Automotive Systems, s.r.o.

 

Tiskovou zprávu připravila: Ing. Renata Janků a Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.

V Údlicích, dne 15. prosince 2016, 10.10 hod.