Home > Aktuálně > Memorandum o spolupráci uzavřeno
Vytisknout

Memorandum o spolupráci bylo uzavřeno

Za účelem vytváření jednotné podnikatelské a zaměstnavatelské reprezentace směrem k podpoře a prosazování strategických rozvojových záměrů v Ústeckém kraji bylo mezi SPZ Triangle, příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelem Bc. Jaroslavem Krchem, Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, zastoupenou předsedou Ing. Františkem Jochmanem, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, zastoupenou generálním ředitelem Mgr. Ing. Karlem Kučerou a Svazem průmyslu a dopravy České republiky, zastoupený generální ředitelkou Ing. Dagmar Kuchtovou uzavřeno Memorandum o spolupráci.

 

Partneři memoranda se dohodli na společné koordinaci postupů zejména při dialogu se zákonodárnými a výkonnými orgány, odborovými a zájmovými organizacemi, účasti na sociálním dialogu a aktivitách pro zvyšování zaměstnanosti, podpoře školství a vzdělávání s důrazem na technické obory a řemesla, podpoře výzkumu, vývoje a inovací, vzájemné spolupráci při tvorbě odborných stanovisek k rozvojovým prioritám, podpoře exportních aktivit svých členů, rozvoji spolupráce soukromého a veřejného sektoru a vytváření účelových partnerství, organizaci konferencí a seminářů, přípravě databází a propagačních materiálů pro podporu memoranda, zpracování odborných studií a dalších podpůrných aktivit vedoucích k modernímu rozvoji regionu.

 

Tiskovou zprávu připravil: Martin Pondělík.

V Údlicích, dne 18. července 2017, 15.30 hod.