Home > Aktuálně > Úřady práce potřebují nové informace
Vytisknout

Také úřady práce potřebují nové informace

Na základě dotazů z kontaktních pracovišť úřadů práce (dále jen jako ÚP) ohledně rozvoje Strategické průmyslové zóny Triangle, SPZ Triangle, příspěvková organizace uspořádala v měsících únoru, březnu a dubnu letošního roku prezentaci o průmyslové zóně Triangle. Akce se uskutečnila dne 9. února na ÚP Žatec, 16. března na ÚP Louny, 13. dubna na ÚP Most a 20. dubna na ÚP Chomutov. Prezentaci provedla administrativně technická pracovnice Ing. Renata Janků. V rámci výkladu seznámila zaměstnance úřadu, hlavně zprostředkovatele zaměstnání, s historií a vývojem průmyslové zóny, přepokládanými požadavky stávajících investorů na pracovní sílu v souvislosti s jejich rozvojem a dalšími plány. Prezentace byla doplněna krátkými videi z jednotlivých závodů, tak, aby si auditorium mohlo alespoň virtuálně prohlédnout výrobní prostory. Ing. Janků upozornila na vliv průmyslové revoluce „Průmysl 4.0“, která zvyšuje požadavky na počítačovou gramotnost lidských zdrojů a způsobí zrušení některých profesí do budoucna. Tyto profese pravděpodobně nahradí roboti a umělá inteligence.

 

V závěru byly zodpovězeny položené dotazy. Na základě reakcí zaměstnanců ÚP bylo patrné, že se prezentace na všech kontaktních pracovištích zalíbila. Věříme, že pro ně byla přínosem a pomohla v orientaci na pracovním trhu daného regionu.

 

Tiskovou zprávu připravila: Ing. Renata Janků, SPZ Triangle, p. o.

Ve Strategické průmyslové zóně Triangle, dne 27. dubna 2018, 8.10 hod.