Home > Aktuálně > Exkurse pro ZŠ Husova z Podbořan
Vytisknout

Žáci z menšího města se také podívali do průmyslové zóny Triangle

Základní škola Husova 276 z Podbořan se dne 17. ledna 2017 přijela podívat do průmyslové zóny. Žáci dvou devátých tříd se aktuálně rozhodují o své budoucí profesionální orientaci. Na jejich škole tradičně zahájila přednáškou Ing. Renata Janků, administrativně technická pracovnice SPZ Triangle, p. o., která žáky seznámila se situací na trhu práce v lounském regionu, kam Podbořany spadají. Následovala prezentace o průmyslové zóně. Poté se žáci odebrali do přistaveného autobusu a odjeli do průmyslové zóny.

 

Byli navštíveny výrobní závody dvou sesterských španělských společností, a to Gonvarri Czech s.r.o. a Gestamp Louny s.r.o. Žáci se rozdělili do dvou skupin a každá navštívila jeden ze závodů. Společností Gestamp je provázel pan Lukáš Kucharczyk, vedoucí výroby. Tato společnost lisuje součástky z ocelového plechu za tepla i za studena. Zároveň provádí svařovací práce a obrábění 3D laserem. Jejich výrobky odebírají zahraniční automobilky. Společnost Gonvarri Czech s.r.o. představil žákům Ing. Jiří Dudjak, Ph.D., bezpečnostní manažer. Gonvarri prování 3D laserové obrábění kovových součástí pro osobní automobily. Obě skupiny žáků se poté vyměnily v prohlídce závodů.

 

Návštěva firem se vydařila. Žáci si autobusem projeli celou průmyslovou zónu pod odborným komentářem Ing. Martina Pondělíka, manažera pro styk s veřejností SPZ Triangle, p. o. Přišly poslední zvídavé dotazy žáků, kteří poté zamířili zpět do školy v doprovodu učitelek. Dle jejich vyjádření byli žáci unaveni, ale spokojeni ze zážitků exkursního dopoledne. Věříme, že bylo pro ně přínosem a pomůže jim v rozhodování o jejich budoucí profesní kariéře.

 

Prezentace Ing. Renaty Janků o průmyslové zóně Triangle pro žáky devátých tříd ZŠ Husova z Podbořan.

 

Společné foto jedné skupiny žáků ZŠ Husova z Podbořan, která exkursně navštívila výrobní závod španělské firmy Gestamp.

 

Diskuse jedné skupiny deváťáků ZŠ Husova z Podbořan s Andreou Gabrhelovou, personalistkou španělské firmy Gonvarri.

 

Tiskovou zprávu připravili: Ing. Renata Janků a Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.

V Údlicích, dne 19. ledna 2017, 10.00 hod.