Home > Aktuálně > Kulatý stůl s investory průmyslové zóny a s úřady práce
Vytisknout

Kulatý stůl s investory průmyslové zóny a s úřady práce

 

„Cílem dnešního jednání není pouze snaha pomoci investorům s vyhledáváním kvalifikovaných zaměstnanců, ale i předání zkušeností mezi dotčenými organizacemi a institucemi k problematice zaměstnanosti,“ řekla v úvodu hejtmanka Jana Vaňhová.

 

Průmyslová zóna Triangle je z hlediska pracovních sil spádovou oblastí pro Lounsko, Chomutovsko a Mostecko, což jsou regiony postižené nezaměstnaností. Kvalifikační struktura uchazečů o práci je však často jiná, než požadují zaměstnavatelé. Noví investoři již s dotčenými úřady práce komunikují, ale ještě stále upřesňují profesní skladbu svých budoucích zaměstnanců. Úřady práce jsou připraveny pomoci získat novým zaměstnavatelům kvalifikované pracovníky a spolupracovat při jejich výběru a rekvalifikaci. Požadavky investorů je potřeba znát co nejdříve, protože případné rekvalifikace potřebují více času.

 

Noví investoři budou potřebovat technicky zaměřené profese, často i s úzkou specializací. Jak uvedla hejtmanka Jana Vaňhová, kraj dlouhodobě podporuje vzdělávání v technických oborech, v tomto směru spolupracuje i s ústeckou univerzitou a nabízí studentům stipendia. „Na zvyšování atraktivity technických oborů pro školáky i jejich rodiče by se mohly podílet i nové firmy v zóně, například nabídkou prezentací pro školy i veřejnost,“ dodala Jana Vaňhová. Pro přípravu budoucích zaměstnanců mohou investoři využít i odborná pracoviště, které kraj vybudoval právě pro potřeby průmyslové zóny Triangle.

 

Investoři v zóně Triangle připomněli i problematiku dopravy zaměstnanců. Uvítají pomoc kraje, kterou hejtmanka přislíbila. Navrhla samostatné jednání na toto téma ještě do konce tohoto roku, než noví investoři dokončí výstavbu svých nových závodů.

 

V současné době staví své provozy v průmyslové zóně Triangle společnosti Solar Turbines, Panattoni a Gestamp. Nové závody začnou s nájezdem výroby v roce 2012 a vytvoří přibližně 1 000 nových pracovních míst.

 

Připravil: OTI

V čele jednacího stolu je hejtmanka Jana Vaňhová, její náměstek Arno Fišera (vlevo) a vedoucí odboru Kancelář ředitele Jaroslav Pikal

Zástupci úřadů práce z Mostu, Chomutova a Loun

Zástupci společnosti Solar Turbines