Home > Obecné informace
Vytisknout

Obecné informace

Základní údaje o zóně

Název zóny: Strategická průmyslová zóna Triangle

Stát: Česká republika

NUTS II: Severozápad

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

Obec s rozšířenou působností: Žatec

Obec/správní území: Žiželice, Staňkovice, Velemyšleves a Bitozeves

Původní využití: vojenské letiště Žatec

Typ zóny: strategická průmyslová zóna / velkoplošný firemní průmyslový park

Nadmořská výška: nejvyšší 273 m.n.m., nejnižší 270 m.n.m.

Celková rozloha zóny: 364 ha

Volné připravené plochy pro investory: 81,31 ha

Cena za 1 m2 pozemkové parcely: 400 Kč bez DPH a dalších skrytých poplatků

Předpokládaný počet pracovních míst:  7 000 - 9 000


Udělená ocenění

 

Zóna získala významná ocenění v rámci soutěže Investor a Průmyslová zóna roku, kterou každoročně pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI:

 

  • v roce 2015 získala titul nejlepší průmyslová zóna roku 2014,
  • v roce 2006 "Zóna s největším společenským přínosem roku 2005",
  • v roce 2004 "Brownfield roku 2003".

 

Foto ocenění


Charakteristika průmyslové zóny

 

Strategická průmyslová zóna Triangle je situována na pomezí tří okresů - Chomutov, Most a Louny, na dobře dopravně dostupném místě v prostoru bývalého vojenského letiště Žatec. Lokalita přiléhá k dálnici D7 Praha - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána/Reitzenhain (SRN) a v těsné blízkosti (cca 1 km) je silnice první třídy I/27 Most - Žatec - Plzeň. Vlastní obslužnost plochy průmyslové zóny je zajištěna kapacitně dostatečnými komunikacemi III. třídy, které byly vybudovány v rámci přípravy zóny. Jednotlivé nabízené pozemky jsou ve vzdálenosti do 25 metrů od těchto komunikací. Tyto silnice jsou mimoúrovňovými křižovatkami napojeny na dálnici D7 a silnici I/27.

 

Průmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž podnikatelské a investiční záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strategických služeb, technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje, tj. CZ-NACE 10 - 33.

 

Na území Strategické průmyslové zóny Triangle jsou připraveny k prodeji pozemky o různé výměře. Na těchto pozemcích nejsou žádné překážky (fyzické ani administrativní), které by bránily bezodkladnému zahájení přípravy na výstavbu nových průmyslových hal. Závěrečná zpráva o průběhu sanace podzemních vod v průmyslové zóně je k dispozici ve zkrácené verzi na odboru kancelář ředitele KÚÚK. Všechny napojovací body na již existující plně kapacitní inženýrské sítě se nacházejí ve vzdálenosti 20 - 40 metrů od hranice pozemků určených k prodeji. V případě standardní výstavby běžných výrobních hal, jejichž výroba nebude potenciálně ohrožovat životní prostředí, je reálné připravit a realizovat výstavbu takových hal v průběhu 12 měsíců. Nezbytností však je úzká spolupráce investora a jeho projekční a inženýrské společnosti, která mu zajišťuje přípravu stavby, se všemi orgány státní správy, které vydávají jednotlivá dílčí územní a stavební rozhodnutí.


Základní podmínky stanovené pro průmyslovou zónu z územních plánů přilehlých obcí

 

Do prostoru SPZ Triangle zasahují územní plány sídelních útvarů Bitozeves, Staňkovice, Velemyšleves a Žiželice. Uvedené územní plány zahrnují tyto shodné základní podmínky:

 

  • v území strategické průmyslové zóny bude u každé stavby (každého investora) minimálně 10 % ploch ozeleněno.
  • limitní výška pro objekty zástavby je 15 m. Vyšší objekty se považují za pohledově exponované a navrhuje se proto, aby v případě jejich překročení v průmyslové zóně byla povinně zajišťována jejich architektonická kvalita prostřednictvím účasti autorizovaného architekta na projektu.