Home > Aktuálně > Triangle: Solar Turbines má už prvních čtrnáct zaměstnanců
Vytisknout

Triangle: Solar Turbines má už prvních čtrnáct zaměstnanců

 

Tisková zpráva ze dne 14. ledna 2011

 

   Pátečního pracovního setkání se na hejtmanství zúčastnili za americkou stranu rovněž finanční ředitel společnosti Kevin Wilkinson a Christi Noel, ředitelka mezinárodních výrobních operací, za Ústecký kraj potom náměstek hejtmanky Arno Fišera a vedoucí odboru kanceláře hejtmanky krajského úřadu Aleš Konopásek. Solar Turbines postaví na Triangle zcela nové opravárenské centrum na renovace plynových turbín Caterpillaru pro značnou část Evropy i dalších kontinentů. V současné době si firma zatím pronajímá prostory od Hitachi (ta na zóně produkci ukončila), přijala prvních čtrnáct zaměstnanců, především operátorů a inženýrů, a od českých firem zakoupila za 120 mil. Kč první stroje a zařízení. Viceprezident Peter Taylor ocenil perfektní spolupráci s Ústeckým krajem „Díky ní pokračujeme v našich investičních záměrech podle plánu. Například ještě letos budou v zahraničí proškoleni první noví zaměstnanci, do konce roku jich budeme mít 42, platí také termín otevření nového centra –duben roku 2012. Vyslovuji obdiv odborné kvalitě a erudici nových zaměstnanců.“

 

   Aby mohly začít práce v areálu k 1. březnu 2011, udělil dnes Ústecký kraj souhlas k provedení terénních úprav a zemních prací na pozemcích, které podle smlouvy zakoupí Solar Turbines v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí z 5. 5. 2010.  Pravomocné stavební povolení na výstavbu celého výrobního závodu lze očekávat maximálně v řádu týdnů. „Toto naše povolení, které je zcela v souladu s právem a ustanoveními smlouvy, pomůže nadále pokračovat v Triangle podle harmonogramu,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová. „Děkuji vám, představitelům společnosti, za vaši investorskou solidnost a nábory pracovníků a nabízím k využití sedm volných bytů v Chomutově, které tam zbyly po Hitachi a jsou blízko Triangle.“ Viceprezident Taylor tuto nabídku přivítal, neboť pronájem bytů bude pro Solar Turbines rozhodně ekonomicky výhodnější, než ubytování v hotelech.   

 

   V průběhu setkání seznámil vedoucí odboru KH Aleš Konopásek zástupce investora s organizačními změnami v záležitostech krajské strategické průmyslové zóny. Od letošního roku je Triangle v kompetenci samostatného oddělení zmíněného odboru.

 

Připravil Mgr. Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,

kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz,

www.kr-ustecky.cz

 

Z pracovního setkání na ústeckém hejtmanství
Zleva Christi Noel, Peter Taylor a Kevin Wilkinson
Zleva: Arno Fišera, hejtmanka Jana Vaňhová a Aleš Konopásek